پشتیبانی شبکه در منطقه - خدمات کامپیوتر در محل-پشتیبانی شبکه-راه اندازی شبکه

914 11 11  - 0933
شمال تهران   62 58 31 22 - 021
شرق تهران   31 32 58 77 - 021
تمامی نقاط تهران   01 77 45 88 - 021

پشتیبانی شبکه در منطقه 1 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 Vote5.05 
امتیاز کاربران
پشتیبانی شبکه در منطقه 1 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 Vote5.05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 1

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 1

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 1

 • داکت کشی شبکه در منطقه 1

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 1

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 1

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 1

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 1

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 1

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 1

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 1 و پشتیبانی شبکه در منطقه 1  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 2

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 2

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 2

 • داکت کشی شبکه در منطقه 2

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 2

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 2

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 2

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 2

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 2

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 2

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 2 و پشتیبانی شبکه در منطقه 2  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 3

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 3

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 3

 • داکت کشی شبکه در منطقه 3

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 3

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 3

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 3

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 3

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 3

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 3

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 3 و پشتیبانی شبکه در منطقه 3  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 4

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 4

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 4

 • داکت کشی شبکه در منطقه 4

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 4

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 4

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 4

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 4

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 4

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 4

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 4 و پشتیبانی شبکه در منطقه 4  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 5

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 5

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 5

 • داکت کشی شبکه در منطقه 5

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 5

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 5

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 5

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 5

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 5

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 5

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 5 و پشتیبانی شبکه در منطقه 5  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 9

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 9

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 9

 • داکت کشی شبکه در منطقه 9

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 9

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 9

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 9

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 9

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 9

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 9

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 9 و پشتیبانی شبکه در منطقه 9  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 10

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 10

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 10

 • داکت کشی شبکه در منطقه 10

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 10

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 10

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 10

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 10

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 10

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 10

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 10 و پشتیبانی شبکه در منطقه 10  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 11

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 11

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 11

 • داکت کشی شبکه در منطقه 11

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 11

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 11

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 11

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 11

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 11

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 11

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 11 و پشتیبانی شبکه در منطقه 11  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 12

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 12

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 12

 • داکت کشی شبکه در منطقه 12

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 12

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 12

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 12

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 12

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 12

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 12

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 12 و پشتیبانی شبکه در منطقه 12  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 13

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 13

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 13

 • داکت کشی شبکه در منطقه 13

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 13

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 13

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 13

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 13

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 13

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 13

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 13 و پشتیبانی شبکه در منطقه 13  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 14

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 14

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 14

 • داکت کشی شبکه در منطقه 14

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 14

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 14

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 14

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 14

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 14

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 14

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 14 و پشتیبانی شبکه در منطقه 14  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 15

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 15

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 15

 • داکت کشی شبکه در منطقه 15

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 15

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 15

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 15

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 15

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 15

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 15

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 15 و پشتیبانی شبکه در منطقه 15  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 16

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 16

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 16

 • داکت کشی شبکه در منطقه 16

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 16

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 16

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 16

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 16

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 16

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 16

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 16 و پشتیبانی شبکه در منطقه 16  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 17

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 17

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 17

 • داکت کشی شبکه در منطقه 17

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 17

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 17

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 17

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 17

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 17

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 17

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 17 و پشتیبانی شبکه در منطقه 17  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 19

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 19

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 19

 • داکت کشی شبکه در منطقه 19

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 19

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 19

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 19

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 19

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 19

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 19

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 19 و پشتیبانی شبکه در منطقه 19  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 20

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 20

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 20

 • داکت کشی شبکه در منطقه 20

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 20

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 20

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 20

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 20

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 20

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 20

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 20  و پشتیبانی شبکه در منطقه 20  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 21

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 21

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 21

 • داکت کشی شبکه در منطقه 21

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 21

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 21

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 21

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 21

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 21

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 21

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 21  و پشتیبانی شبکه در منطقه 21  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

0 Votes05 
امتیاز کاربران
0 Votes05 
امتیاز کاربران

پشتیبانی شبکه در منطقه 22

پشتیبانی شبکه در منطقه

 

شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10سال سابقه درخشان در زمینه اجرای بسترهای مبتنی بر شبکه و  پشتیبانی شبکه به صورت 24 ساعته و در 7 روزه هفته توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و با تجربه در خدمت شما می باشد.

 

 

 • پشتیبانی و عیب یابی شبکه در منطقه 22

 • کابل کشی شبکه CAT5 -CAT6- CAT7  در منطقه 22

 • داکت کشی شبکه در منطقه 22

 • تامین قطعات و تجهیزات شبکه در منطقه 22

 • استاندارد سازی اتاق سرور و آرایش رک و اتاق سرور در منطقه 22

 • اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر و اسکنر در منطقه 22

 • سرویس‌های Fax sharing، Internal Mail Server، FTP Server در منطقه 22

 • راه اندازی شبکه های Domain & Workgroup در منطقه 22

 • راه اندازی DHCP سرور، DNS سرور، WSUS ،IIS و ... در منطقه 22

 

****

با سرویس رایانه از مزایای خدمات شبکه در منطقه 22  و پشتیبانی شبکه در منطقه 22  بهره مند شوید

 • سرویس رایگان
 • صرفه جویی در زمان (حداکثر ظرف 2 ساعت پس از تماس شما)
 • امنیت اطلاعات
 • مشاوره و آموزش تلفنی
 
آسودگی خیال سهولت دسترسی به کارشناسان در کمترین زمان در اکثر نقاط تهران
شرکت خدمات کامپیوتری سرویس رایانه با بیش از 10 سال سابقه کار در زمینه ارائه خدمات کامپیوتری در محل  و خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه آماده همراهی با شما در مشکلات کامپیوتری خواهد بود.
 
 
مشاوره رایگان
 01 77 45 88
 31 32 58 77
61 205 63 0937

 

جهت مشاوره رایگان برای عقد قرارداد پشتیبانی کامپیوتر و شبکه با شماره  22315862 ، 77583231، 88457701  تماس حاصل نمایید .

درباره سرویس رایانه

سرویس رایانه از سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ارایه خدمات ذیل (عقد قرارداد پشتیبانی کامپیوتر و شبکه با شرکت ها و موسسات) حتی در روز های تعطیل می باشد :

خدمات ما :

 • راه اندازی و پشتیبانی شبکه های Domain & Workgroup
 • عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر و لپ تاپ
 • فروش کامپیوتر و قطعات و دوربین مدار بسته
 • فروش و نصب دوربین مداربسته (شبکه یا غیر شبکه) مشاهده از طریق اینترنت و تبلت و موبایل

تماس با سرویس رایانه

راه های ارتباطی جهت مشاوره رایگان و یا عقد قرارداد پشتیبانی شبکه و کامپیوتر :

 • 77583231
 • 88457701
 • 09376320561
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جوملا فارسی